Naujienos

UAB "Grinda" valdybos sprendimu „Vilniaus miesto benamių gyvūnų sanitarinė tarnyba“ nuo  2017-09-01 pakeitė pavadinimą ir tapo Vilniaus gyvūnų globos namais.

Šis pasikeitimas žymi ne tik pavadinimo pokytį – jis akivaizdžiai atspindi pakitusį bendrovės „Grinda“ požiūrį į benamių gyvūnų gerovę.  Per pastaruosius kelerius metus „Grinda“ pradėjo taikyti humaniškus gyvūnų kontrolės metodus, siekdama užtikrinti tinkamą augintinių priežiūrą, jų registravimą, pagal mokslo pažangos principus kontroliuoti šunų ir kačių populiaciją (sterilizuojant), skatinti gerus santykius tarp žmonių ir gyvūnų.

Į Vilniaus gyvūnų globos namus patekę gyvūnams teikiama būtinoji veterinarinė pagalba, beglobiai gyvūnai vis dažniau randa naujus šeimininkus.  Vilniaus gyvūnų globos namuose vyksta edukacinės programos moksleiviams ir studentams.