Naujienos

GYVŪNŲ KASTRACIJA
Į Vilniaus gyvūnų globos namus dėl katino kastracijos ar katės sterilizacijos dažniausiai kreipiasi pensijinio amžiaus žmonės. Šių operacijų kainos veterinarijos gydyklose – nepakeliami kaštai senjorams. Norėdami palengvinti šią naštą ir išvengti nepageidaujamo prieauglio, šią paslaugą Vilniaus miesto senjorams teiksime neatlygintinai.
  1. Vilniaus gyvūnų globos namuose per metus atliekama apie 500 vnt. kačių (katinų) kastracijos operacijų;

  2. Visos Vilniaus mieste sugautos benamės katės kastruojamos sekančią darbo dieną;

  3. Kiekvieno mėnesio 17 dieną UAB „Grinda“ skelbia nemokamas kastracijos akcijas Vilniaus miesto pensinio amžiaus gyventojų (senjorų) katėms. Pateikus pensininko pažymėjimą, savo naminį gyvūną (katiną arba katę) bus galima pristatyti nemokamai kastracijai. Pagal išankstinį užsirašymą, per vieną dieną, bus kastruojamos 3 katės ir 5 katinai. Registruotis prašome pirmąją mėnesio dieną,  telefonu (8 5) 2736188;

  4. Kastracijos operacijai katės (katinai) pristatomi tik kliniškai sveiki, nuo 8 mėn. iki 8 m. amžiaus, nerujojančios;

  5. Prieš operaciją katė (katinas) privalo būti nešeriamas 12 val., girdyti galima tiek, kiek nori pats gyvūnas;

  6. Siekiant išvengti ligų paplitimo, naminiai gyvūnai kastracijai priimami per atskirą įėjimą;

  7. Prieš operaciją gyvūno savininkas privalo pasirašyti sutikimą dėl gyvūno operacijos ir ženklinimo;

  8. Po kastracijos operacijos šeimininkas privalo katę (katiną) atsiimti per 2 val. nuo operacijos pabaigos (informuosime). Į bendrąsias Gyvūnų globos namų patalpas akcijoje dalyvaujantys gyvūnai nešami nebus;

  9. Nesuženklinti ir nevakcinuoti gyvūnai kastracijos metu bus paženklinti ir suvakcinuoti nuo pasiutligės.